Polityka dotyczaca plików cookies oraz danych osobowych

Ostatni przegląd: 12/09/2016

Na tej stronie internetowej ("Strona internetowa") używamy plików cookies; w poniższych akapitach opisane jest jakich plików cookies używamy i w jakich celach. Strona została udostępniona przez:


Używanie plików cookies może pociągnąć za sobą przetwarzanie danych osobowych. Z tego powodu zalecamy przeczytać nasza politykę dotyczącą danych osobowych.

Używając Strony internetowej akceptujesz, ze Gazetki-pl.pl używają plików cookies w sposób opisany poniżej, chyba, ze zrezygnowałeś z plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Pliki cookies to niewielkie pliki informacyjne, pobierane przez Stronę internetową na twardy dysk twojego komputera, smartfonu, lub innego urządzenia elektrycznego z kartą pamięci. Pliki cookies zawierają informacje, których Strona internetowa używa do efektywniejszej komunikacji pomiędzy użytkownikiem i jego przeglądarką internetową.

Gazetki-pl.pl może odczytać jedynie pliki cookies, które zostały stworzone przez Gazetki-pl.pl na twoich urządzeniach. Gazetki-pl.pl nie może otrzymywać, lub odczytać plików cookies należących do innych stron internetowych.
Gazetki-pl.pl używa różnorodnych plików cookies aby zapewnić ci dostosowane do twoich potrzeb, lepszej jakości usługi podczas korzystania ze Strony internetowej. Dodatkowo, Gazetki-pl.pl używa plików cookies w celu zbudowania bazy do optymalizacji przepływu informacji na Stronie internetowej oraz pomiędzy innymi witrynami internetowymi.

Informacje te pomagają Gazetki-pl.pl poprawić jakość zawartości Strony internetowej, a także ogólne informacje mogą być dzielone z partnerami biznesowymi i z osobami trzecimi.
Nie tylko Gazetki-pl.pl może utworzyć pliki cookies na twoich urządzeniach podczas wizyty na Stronie internetowej. Strona internetowa używa także plików cookies z Google Analytics oraz Google DoubleClick. Więcej informacji odnośnie tych plików znajduje się w sekcji 6 poniżej.

Na Gazetki-pl.pl można zalogować się przez Facebook. Ponieważ logowanie odbywa się przez stronę internetowa należąca do Facebooka, Facebook jest odpowiedzialny za pliki cookies tworzone w związku z logowaniem się na ich stronę.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje plików cookies - "tymczasowe cookies" i "permanentne cookies". Tymczasowe cookies są tworzone przejściowo podczas odwiedzin na Stronie internetowej; po zamknięciu przeglądarki zostaną one automatycznie usunięte. Permanentne cookies są zapisywane na twoich urządzeniach. Permanentne cookies są automatycznie usuwane po pewnym czasie, lecz są one tworzone na nowo podczas kolejnych odwiedzin na Stronie internetowej.
Jeśli nie chcesz aby Gazetki-pl.pl tworzyły lub odczytywały pliki cookies na twoim sprzęcie, możesz wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej, gdzie decyduje sie które pliki cookies będą akceptowane, a które zablokowane, lub skasowane.

Należy jednakże zdać sobie sprawę, że wiele funkcji strony internetowej nie będzie poprawnie funkcjonować jeżeli zdecydowałeś się usunąć, lub wyłączyć cookies.

Jeżeli używasz komputera i przeglądarki nowszej generacji, możesz jednocześnie nacisnąć CTRL + SHIFT + DELETE w celu usunięcia plików cookies stworzonych na twoich urządzeniach. Jeżeli używasz komputera marki Mac, iPad, lub iPhone z systemem iOS, oraz przeglądarką "Safari", trzeba wejść w "Ustawienia", a następnie "Safari".
Poniżej można zobaczyć pliki cookies z których korzysta Gazetki-pl.pl, oraz cele w jakich są one używane:

 

Polityka dotycząca danych osobowych


Celem strony internetowej Gazetki-pl.pl jest dostarczanie ogólnego przeglądu tygodniowych broszur wybranych polskich firm, oraz pozwolenie na stworzenie profilu, na podstawie którego Gazetki-pl.pl będzie informować drogą mailową o ofertach pasujących do preferencji zaznaczonych w profilu.

Można swobodnie korzystać z wielu usług oferowanych przez Gazetki-pl.pl, bez konieczności logowania się, na przykład porównywać ceny, szukać ofert oraz czytać broszury.

Istotne dla Gazetki-pl.pl jest to, aby użytkownik czuł się komfortowo w odniesieniu do obchodzenia się z jego danymi osobistymi które zbierane są podczas korzystania ze strony, oraz na przykład podczas rejestrowania się jako użytkownik naszych usług. W poniższych akapitach opiszemy jak obchodzimy się z danymi osobistymi.
Gazetki-pl.pl zbiera następujące dane osobowe podczas tworzenia profilu: Imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia, adres e-mailowy, oraz informacje o adresie zamieszkania (kod pocztowy). Imię i nazwisko, oraz adres e-mailowy są obowiązkowe do utworzenia profilu, podczas gdy udzielenie reszty informacji jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane i zapisywane jeżeli zostały one podane dobrowolnie, na przykład podczas tworzenia, lub uzupełniania profilu na Gazetki-pl.pl, podczas wypełniania ankiety, lub jeśli zostały nam dobrowolnie podane w inny sposób.

Używamy danych osobowych głownie aby zapewnić Państwu usługi, których Państwo sobie życzą, oraz do dostosowania informacji o produktach i ofertach do Państwa potrzeb. Możemy również użyć danych osobowych aby zaoferować Państwu dalsze informacje odnośnie naszych produktów i usług, oraz do przesyłania informacji o innych produktach i usługach, które mogą być dla Państwa interesujące (jeżeli Państwo o nie poprosili). Informacje te mogą być także wykorzystywane do tworzenia statystyk użytkowników strony.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, w niektórych przypadkach nasz serwer zapisuje dane (dane logowania) dotyczące wizyty na stronie, na przykład rodzaj przeglądarki internetowej, czas trwania wizyty i inne informacje, takie jak adres IP. Adres IP (Protokół internetowy) to numer który jest automatycznie przypisywany do komputera przez dostawcę usług internetowych (ISP) gdy użytkownik loguje się do internetu. W celu zagwarantowania integralności, adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi osobowymi. Używamy jednak adresu IP w celu identyfikacji osób, które używają strony internetowej sprzecznie z warunkami. Tutaj można przeczytać więcej informacji odnośnie sposobów w jakie wykorzystujemy pliki cookies na naszej stronie, rodzajów używanych przez nas plików cookies, oraz celów w których są one używane.
Zgodnie z ogólnymi zasadami, Gazetki-pl.pl nie ujawnia danych osobowych naszych użytkowników.

Zdarzają się jednak sytuacje w których musimy ujawnić dane osobiste, na przykład w celu dotrzymania umowy z użytkownikiem, lub gdy zobowiązani jesteśmy do ujawnienia informacji z powodu przepisów prawnych, lub decyzji sadowej. W takich przypadkach ujawniamy jedynie informacje wymagane dla konkretnego celu i wyłącznie stronom którym jesteśmy zobowiązani do ich ujawnienia.

3.1 Szczegóły dotyczące ujawnienia danych w związku z logowaniem się za pomocą Facebooka

Jeśli zadecydujesz się zalogować na Gazetki-pl.pl poprzez Facebook, zostaniesz przekierowany do Facebooka, gdzie będziesz musiał się zidentyfikować, dlatego też Facebook jest odpowiedzialny za obsługę danych osobowych i w związku z tym odsyłamy do warunków Facebooka dotyczących obchodzenia się z danymi osobowymi.
W celu ochrony danych osobistych przed manipulacją, stratą, zniszczeniem, lub dostępem do nich osób niepowołanych, podejmujemy techniczne i organizacyjne środki ostrożności. Nasze procedury bezpieczeństwa są na bieżąco rewidowane w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że informacje są w 100% chronione przed tymi, którzy celowo chcą obejść środki ostrożności i uzyskać dostęp do przekazywania informacji przez internet, na przykład drogą e-mailową.
Masz prawo do informacji o tym jak obchodzimy się z twoimi danymi osobami, masz również prawo zwrócić się do nas w celu skorygowania, zablokowania, lub skasowania niepoprawnych danych osobistych. Ponadto, można zdecydować się na złożenie skargi do organu ochrony danych osobowych.

Jeżeli masz jedną z wyżej wymienionych próśb, zapraszamy do kontaktu z nami. Informacje kontaktowe umieszczone są na górze strony.
Gazetki-pl.pl przechowuje dane osobowe na okres czasu w którym zapewniamy usługi o które nas poproszono, lub tak długo jak jest to wymagane przez przepisy.

Jeżeli utworzono login do Gazetki-pl.pl, będziemy przechowywać informacje do okresu sześciu miesięcy po poinformowaniu nas o rezygnacji z loginu. Można to zrobić pisemnie – dane kontaktowe umieszczone są na górze strony.
Prawem właściwym jest prawo duńskie (wybór sądu, itd.), za wyjątkiem konfliktu przepisów prawnych odnoszących się do zastosowania strony internetowej. Wszelkie spory dotyczące tej polityki, oraz korzystania z witryny, które nie mogą być rozwiązane przez zaangażowane strony, zostaną podane do duńskiego sądu.
Mamy prawo do zmiany niniejszego dokumentu w dowolnym momencie, z tego powodu należy regularnie sprawdzać jego aktualizację. Można zrobić to kontrolując datę na dole strony. Dalsze korzystanie ze strony/wizyty na stronie są równoznaczne z zaakceptowaniem zmian.
W razie pytań lub komentarzy zapraszamy do skontaktowania się z nami. Nasze dane kontaktowe podane są na górze strony.